Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống
slideshow

18/05/2017 | 0:45

Chuyên ngành Địa lí Tài nguyên – Môi trường, đào tạo theo hệ chính quy tập trung. Toàn bộ chương trình gồm 135 tín chỉ, học trong 4 năm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀTO

ĐI HỌC ĐÀ NNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA ĐLÝ

 

CHƯƠNTRÌNGIÁDĐẠI HỌC

H: Chínqutập trung

Ngànđào tạo: Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

(năm)

--------------------------------------------------

Nội dung chương trình:

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

TC

LT

TH

 

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (1)

2

2

0

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2)

3

3

0

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

5

Tin học đại cương (Tin học CN1)

2

1

1

6

Tiếng Anh A2.1

3

3

0

7

Tiếng Anh A2.2

4

4

0

8

Pháp luật đại cương

2

2

0

9

Giáo dục thể chất 1

(1)

(0)

(1)

10

Giáo dục thể chất 2

(1)

(0)

(1)

11

Giáo dục thể chất 3

(1)

(0)

(1)

12

Giáo dục thể chất 4

(1)

(0)

(1)

13

Giáo dục thể chất 5

(1)

(0)

(1)

14

Giáo dục quốc phòng

(4t)

 

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

21

20

1

 

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH

 

 

 

 

Cơ bản chung

 

 

 

15

Giải tích thực và Đại số tuyến tính

3

3

0

16

Xác suất thống kê

2

2

0

17

Vật lý đại cương

3

3

0

18

Hóa đại cương

3

3

0

19

Hóa phân tích

2

2

0

20

Thực hành hóa đại cương

1

0

1

21

Thực hành hóa phân tích

1

0

1

22

Sinh học đại cương

3

3

0

23

Sinh thái học

2

2

0

24

Vi sinh Đại cương

2

2

0

25

Trắc địa Đại cương

3

3

0

26

Thực hành trắc địa Đại cương

2

0

2

27

Đại cương các khoa học về Trái đất

2

2

0

 

Cơ sở môi trường

     

28

Khoa học Môi trường

3

3

0

29

Đánh giá môi trường

3

3

0

30

Kinh tế môi trường

3

3

0

31

Quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

3

3

0

32

Công nghệ môi trường

3

3

0

33

Phân tích môi trường

2

2

0

34

Thực hành phân tích môi trường

2

0

2

35

Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên & môi trường

3

2

1

36

Giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường

2

2

0

37

Quản lý tổng hợp vùng bờ

3

3

0

38

Quan trắc môi trường

2

2

0

39

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

2

2

0

40

Độc học môi trường

2

2

0

41

Quy hoạch môi trường

2

2

0

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

64

57

7

 

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ

     

42

Địa chất học

2

2

0

43

Bản đồ học đại cương

2

2

0

44

Địa mạo học đại cương

2

2

0

45

Khí  tượng – Khí hậu

2

2

0

46

Thủy văn và mô hình tính toán thủy văn

2

1

1

47

Thổ nhưỡng và lớp vỏ cảnh quan

3

3

0

48

Cơ sở viễn thám

2

2

0

49

Phân vùng cảnh quan và cảnh quan ứng dụng

2

2

0

50

Địa lý tự nhiên các lục địa

2

2

0

51

Địa lý tự nhiên Việt Nam

2

2

0

52

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam

2

2

0

53

Hệ thống thông tin địa lý

2

1

1

54

Thực tập nhận thức

1

0

1

55

Thực tập chuyên ngành

1

0

1

56

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT

2

2

0

57

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành

1

1

0

58

Cơ sở địa chính

2

2

0

59

Thực tập tốt nghiệp

3

0

3

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

35

28

7

 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN

     

60

Tiếng Anh chuyên ngành (Địa lý tài nguyên - môi trường)

2

2

0

61

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

2

2

0

62

Bản đồ địa hình

2

2

0

63

Bản đồ chuyên đề

3

2

1

64

Quy hoạch sử dụng đất

2

2

0

65

Đo vẽ bản đồ địa chính

2

1

1

66

Viễn thám ứng dụng

2

1

1

67

Sinh thái môi trường đất

2

2

0

68

Hệ sinh thái nông nghiệp và mô hình kinh tế sinh thái

2

2

0

69

Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

2

2

0

70

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên

2

2

0

71

Địa lí kinh tế - xã hội đại cương

2

2

0

72

Khóa luận tốt nghiệp

7

0

7

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

32

22

10

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA                                               

152

 

 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc

120

 

 

 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu

15

 

 

 

Ghi chú:

- Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra

Điều kiện tốt nghiệp:

- Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc                 

- Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu                    

     TRƯỞNG KHOA                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                  

Chủ nhật, 12/04/2015 rss.png
Videos

 •    Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm
  1:09

  Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm

 • GIS-IDEAS 2014
  04:20

  GIS-IDEAS 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen