Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
slideshow

13/02/2017 | 22:55

Chuyên ngành Địa lí Tài nguyên – Môi trường, đào tạo theo hệ chính quy tập trung. Toàn bộ chương trình gồm 135 tín chỉ, học trong 4 năm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀTO

ĐI HỌC ĐÀ NNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA ĐLÝ

 

CHƯƠNTRÌNGIÁDĐẠI HỌC

H: Chínqutập trung

Ngànđào tạo: Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

(năm)

--------------------------------------------------

Nội dung chương trình:

TT

Mã học phần

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

TC

LT

TH

 

 

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Học phần bắt buộc

 

 

 

1

212003

0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (1)

2

2

0

2

213001

0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2)

3

3

0

3

213002

0

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

4

212001

0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

5

312050

1

Tin học đại cương

2

1

1

6

311125

2

Giải tích 5 và đại số

3

3

0

7

311069

2

Xác suất thống kê

2

2

0

8

313068

2

Vật lý cho Địa lý

2

2

0

9

314030

2

Hóa đại cương

2

2

0

10

412006

0

Tiếng Anh A2.1

3

3

0

11

412007

0

Tiếng Anh A2.2

4

4

0

12

001027

0

Giáo dục thể chất 1

(1)

(0)

(1)

13

001028

0

Giáo dục thể chất 2

(1)

(0)

(1)

14

001029

0

Giáo dục thể chất 3

(1)

(0)

(1)

15

001030

0

Giáo dục thể chất 4

(1)

(0)

(1)

16

001031

0

Giáo dục thể chất 5

(1)

(0)

(1)

17

002010

0

Giáo dục quốc phòng

(4t)

 

 

 

 

 

Tổng

28

27

1

 

 

 

Học phần tự chọn

 

 

 

18

316172

2

Pháp luật đại cương

2

2

0

19

315056

2

Địa lý sinh vật

2

2

0

 

 

 

Tổng

4

4

0

 

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

32

31

1

 

 

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

Học phần bắt buộc

 

 

 

20

314049

2

Hóa hữu cơ

2

2

0

21

314057

2

Hóa phân tích

2

2

0

22

314114

2

Thực hành hóa phân tích

1

0

1

23

319022

2

Địa chất đại cương và địa chất lịch sử

3

3

0

24

319107

2

Trắc địa đại cương

2

2

0

25

319163

3

Thực tập trắc địa và đo vẽ địa hình

2

0

2

26

319005

2

Bản đồ học đại cương

2

2

0

27

319058

2

Trái đất - Địa mạo

3

3

0

28

315231

2

Sinh thái học và mô hình kinh tế sinh thái

3

3

0

29

319097

2

Thổ nhưỡng học đại cương

2

2

0

30

319068

2

Khí  tượng – Khí hậu

2

2

0

31

319104

2

Thủy văn và mô hình tính toán thủy văn

3

2

1

32

319142

3

Lớp vỏ cảnh quan và những quy luật địa lý

2

2

0

33

319016

2

Thực hành phân tích đất và nước

1

0

1

34

319014

3

Cơ sở viễn thám

2

2

0

35

319148

3

Phân vùng cảnh quan và cảnh quan ứng dụng

2

2

0

36

319127

3

Địa lý tự nhiên các lục địa

3

3

0

37

319128

3

Địa lý tự nhiên Việt Nam

3

3

0

38

319027

3

Địa lí kinh tế - xã hội đại cương

2

2

0

39

319126

3

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới

2

2

0

40

319169

3

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam

2

2

0

41

319067

2

Hệ thống thông tin địa lý

3

2

1

42

319101

2

Thực địa địa lý tự nhiên

1

0

1

43

319098

2

Thực địa tài nguyên và môi trường

1

0

1

44

315249

2

Khoa học môi trường đại cương

2

2

0

45

314160

2

Phân tích môi trường

2

2

0

46

319084

3

Phương pháp xử lý chất thải môi trường

2

2

0

47

315233

2

Đánh giá tác động môi trường

2

2

0

48

319154

3

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT

3

3

0

49

319082

3

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Địa lý

1

1

0

50

314156

3

Hóa môi trường nước

2

2

0

51

314155

3

Sinh thái môi trường đất

2

2

0

52

319020

2

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên

2

2

0

53

319187

2

GIS trong quản lý tài nguyên môi trường

2

1

1

54

319166

3

Viễn thám ứng dụng

2

1

1

55

315260

2

Quản lý môi trường

2

2

0

56

319091

2

Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

2

2

0

57

 

 

Luật đất đai

1

1

0

58

 

 

Luật môi trường

1

1

0

59

319166

3

Cơ sở địa chính

2

2

0

60

303003

2

Thực tập tốt nghiệp

3

0

3

 

 

 

Tổng

84

71

13

 

 

 

Học phần tự chọn

 

 

 

61

319155

3

Tiếng Anh chuyên ngành (Địa lý tài nguyên - môi trường)

2

2

0

62

319135

3

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

2

2

0

63

319003

2

Bản đồ địa hình

2

2

0

64

319001

3

Bản đồ chuyên đề

3

2

1

65

319190

2

Quy hoạch sử dụng đất

2

2

0

66

319112

3

Đo vẽ bản đồ địa chính

2

1

1

67

319188

2

Kinh tế môi trường

2

2

0

68

319114

3

Cơ sở tài nguyên và môi trường biển

2

2

0

 

 

 

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

2

2

0

 

 

 

Quản lý TN rừng & đa dạng sinh học

2

2

0

69

315006

2

Công nghệ môi trường

2

2

0

70

319073

3

Khóa luận tốt nghiệp

7

7

0

 

 

 

Tổng

30

28

2

 

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

114

99

15

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA                                               

135

 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc

112

 

 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu (chọn ra 23/34 tín chỉ)

23

 

 

 

Ghi chú:

- Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra

Điều kiện tốt nghiệp:

- Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc                 

- Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu                    

     TRƯỞNG KHOA                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                  

Chủ nhật, 12/04/2015 rss.pngVideos

  • GIS-IDEAS 2014
    04:20

    GIS-IDEAS 2014

  • 10 sự kiện nổi bật năm 2014
    06:44

    10 sự kiện nổi bật năm 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen