Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
slideshow


Ban chủ nhiệm khoa Địa lý
Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Tòa nhà B1, 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
P: (84) - 511 - 3733290
Trưởng Khoa: TS. Trương Phước Minh
Email: truongphuocminh@gmail.com Cellphone: 0903575216
Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Nam
Email: vannam58@gmail.com Cellphone: 0906563014
Giáo vụ khoa: Đinh Trần Mỹ Linh
Cellphone: 0987334559

Để lại lời nhắn
Chủ nhật, 12/04/2015 rss.pngVideos

  • GIS-IDEAS 2014
    04:20

    GIS-IDEAS 2014

  • 10 sự kiện nổi bật năm 2014
    06:44

    10 sự kiện nổi bật năm 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen