Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống
slideshow

30/04/2015 | 21:16

Hiện nay, khoa địa lý có gần 60 giáo trình và bài giảng điện tử phục vụ nhu cầu học tập và tham khảo của sinh viên và cán bộ nghiên cứu khoa học.

Danh mục giáo trình và bài giảng điện tử:

Stt Tên Năm Tác giả Tải về
1 Địa chất đại cương và địa chất lịch sử         
Đại cương về trái đất      
Thổ nhưỡng học đại cương      
Bản đồ học đại cương      
Khí quyển      
Thạch quyển và địa mạo      
Thủy quyển      
8 Sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan      
9 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương       
10 Địa lý tự nhiên á, âu, phi      
11 Địa lý tự nhiên các lục địa khác       
12 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới       
13 Địa lý tự nhiên Việt Nam (khái quát)      
14 Địa lý tự nhiên Việt Nam (khu vực)      
15 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam                   
16 Bản đồ giáo khoa      
17 GDMT và GDDS trong nhà trường PT      
18  Lý luận dạy học địa lý      
19 Phương pháp giảng dạy địa lý ở trường phổ thông      
20 Rèn luyện kỹ năng địa lý      
21  Trắc địa đại cương      
22 Thực tập trắc địa và đo vẽ địa hình      
23  Địa mạo học đại cương      
24  Địa lý sinh vật      
25 Cơ sở viễn thám      
26  Phân vùng cảnh quan và cảnh quan ứng dụng      
27  Khoa học môi trường đại cương      
28  Phương pháp xử lý chất thải môi trường      
29  Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT       
30  Hóa môi trường đất      
31  Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên      
32  GIS trong quản lý tài nguyên môi trường      
33  Quản lý môi trường      
34  Thiết kế và biên tập bản đồ      
35  Du lịch sinh thái      
36  Tai biến thiên nhiên      
37  Quy hoạch sử dụng đất       
38  Bản đồ đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất      
39  Cơ sở địa chính      
40  Bản đồ địa chính      
41  Giáo dục môi trường      
42  Kinh tế môi trường      
43  Sinh thái học nông nghiệp      
44  Đới bờ và quản lý tổng hợp đới bờ      
45  Cơ sở tài nguyên và môi trường biển      
46  Cơ sở địa lý du lịch      
47  Nhập môn khu vực học       
48  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch      
49  Bản đồ chuyên đề du lịch      
50  Quy hoạch du lịch      
51  Kinh tế du lịch      
52  Địa lý du lịch Việt Nam      
53  Địa lý du lịch thế giới      
54  Thiết kế và điều hành chương trình du lịch      
55  Ứng dụng GIS trong quản lý du lịch      
56  Tuyến điểm du lịch Việt Nam         
57  Chính sách và pháp lệnh du lịch      
58  Bảo vệ môi trường du lịch và phát triển bền vững      
59 Tổng quan ngành lưu trú      
Chủ nhật, 12/04/2015 rss.png
Videos

 •    Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm
  1:09

  Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm

 • GIS-IDEAS 2014
  04:20

  GIS-IDEAS 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen