Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống
slideshow

01/05/2015 | 17:13

Đây là danh sách tạp chí chuyên ngành Địa lý và các ngành có liên quan đáng được quan tâm

Danh sách một số tạp chí có liên quan được truy cập miễn phí:
1. Computer: http://www.mdpi.com/journal/computers
2. Climate: http://www.mdpi.com/journal/climate
3. GeoSciences: http://www.mdpi.com/journal/geosciences
4. ISPRS International Journal of Geo-Information: http://www.mdpi.com/journal/ijgi
5. Environmental Research and Public Health: http://www.mdpi.com/journal/ijerph
6. Land: http://www.mdpi.com/journal/land
7. Remote sensing: http://www.mdpi.com/journal/remotesensing
8. Resources: http://www.mdpi.com/journal/resources
9. Sustainability: http://www.mdpi.com/journal/sustainability
10. Water: http://www.mdpi.com/journal/water

Danh sách một số tạp chí tham khảo khác:

1. Tạp chí các khoa học về Trái đất

2. Tạp chí khoa học và công nghệ biển

3. Tạp chí khí tượng và thủy văn

4. Tạp chí trắc địa và bản đồ

5. Tạp chí du lịch Việt Nam

6. Tạp chí khoa học đất Việt Nam

7. Tạp chí kinh tế và phát triển

8. Tạp chí môi trường và đô thị Việt Nam

9. Tạp chí tài nguyên và môi trường

10. Tạp chí tài nguyên nước

11. Tạp chí bảo vệ môi trường

12. Tạp chí khoa học giáo dục

Chủ nhật, 12/04/2015 rss.png
Videos

 •    Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm
  1:09

  Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm

 • GIS-IDEAS 2014
  04:20

  GIS-IDEAS 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen