Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
slideshow

13/02/2017 | 22:51

Ngành Địa lí học - chuyên ngành Địa lý du lịch, được đào tạo theo hệ chính quy tập trung. Toàn bộ chương trình gồm 135 tín chỉ, học trong 4 năm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀTO

ĐI HỌC ĐÀ NNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA ĐLÝ

 

CHƯƠNTRÌNGIÁDĐẠI HỌC

H: Chínqutập trung

Ngànđào tạo: Địa lý học

Chuyên ngành: Địa lý du lịch

(năm)

--------------------------------------------------

Nội dung chương trình:

 

TT

Mã học phần

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

Ghi

chú

TC

LT

TH

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

 

 

 

 

Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 

1

212003

0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin (1)

2

2

0

 

 

2

213001

0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin (2)

3

3

0

 

 

3

213002

0

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

 

4

212001

0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

 

 

5

317234

2

Xã hội học đại cương

2

2

0

 

 

6

318041

2

Lịch sử văn minh thế giới

2

2

0

 

 

7

317026

2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

2

0

 

 

8

312050

1

Tin học đại cương

2

1

1

 

 

9

316145

2

Tâm lý học đại cương

2

2

0

 

 

10

311063

2

Khoa học môi trường đại cương

2

2

0

 

 

11

412004

0

Tiếng Anh 1

4

4

0

 

 

12

412005

0

Tiếng Anh 2

3

3

0

 

 

13

001027

0

Giáo dục thể chất 1

(1)

0

1

 

 

14

001028

0

Giáo dục thể chất 2

(1)

0

1

 

 

15

001029

0

Giáo dục thể chất 3

(1)

0

1

 

 

16

001030

0

Giáo dục thể chất 4

(1)

0

1

 

 

17

001031

0

Giáo dục thể chất 5

(1)

0

1

 

 

18

002010

0

Giáo dục quốc phòng

(4t)

 

 

 

 

 Tổng

29

 

 

 

 

 Học phần tự chọn

 

 

 

 

 

19

316172

2

Pháp luật đại cương

2

2

0

 

 

20

331001

1

Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính

2

2

0

 

 

 Tổng

4

 

 

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

33

 

 

 

 

 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 

 

 

 Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 

21

320037

3

Tổng quan du lịch

3

3

0

 

 

22

319022

3

Tổng quan ngành lưu trú

3

3

0

 

 

23

316173

2

Bảo vệ môi trường du lịch và phát triển bền vững

2

2

0

 

 

24

319005

3

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

3

3

0

 

 

25

319183

2

Quản trị kinh doanh lữ hành

2

2

0

 

 

26

319174

3

Địa danh Việt Nam

3

3

0

 

 

27

319097

2

Khoa học Trái đất

2

2

0

 

 

28

319053

3

Văn hóa và kinh tế các dân tộc Việt Nam

3

3

0

 

 

29

319130

2

Địa lý tự nhiên Việt nam

2

2

0

 

 

30

319120

2

Du lịch cộng đồng và homestay

2

2

0

 

 

31

319038

3

Địa lý KTXH đại cương

3

3

0

 

 

32

319122

2

Luật du lịch

2

2

0

 

 

33

319123

3

Địa lý KTXH thế giới

3

3

0

 

 

34

319043

2

Địa lý du lịch Đông Nam Á

2

2

0

 

 

35

319125

3

Địa lý KTXH Việt Nam

3

3

0

 

 

36

319067

3

Hệ thống thông tin địa lý-GIS

3

1

2

 

 

37

319009

2

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch

2

2

0

 

 

38

319110

2

Nhập môn khu vực học

2

 2

 

 

39

319181

2

Thực tế chuyên môn du lịch

2

0

2

 

 

40

319182

2

Thực tập nghề nghiệp du lịch

2

0

2

 

 

41

319082

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch

2

2

0

 

 

42

318108

3

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

3

3

0

 

 

43

319002

3

Ứng dụng GIS trong du lịch

3

1

2

 

 

44

319152

3

Quy hoạch du lịch

3

3

0

 

 

45

318111

2

Kinh tế du lịch

2

2

0

 

 

46

319035

3

Địa lý du lịch Việt Nam

3

3

0

 

 

47

319119

2

Địa lý du lịch thế giới

2

2

0

 

 

48

318115

2

Marketing du lịch

2

2

0

 

 

49

319186

2

Du lịch sinh thái

2

2

0

 

 

50

319160

3

Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

3

3

0

 

 

51

319164

2

Đánh giá tác động môi trường trong du lịch

2

2

0

 

 

52

319165

2

Nghiệp vụ nhà hang-khách sạn du lịch

2

2

0

 

 

53

303003

3

Thực tập tốt nghiệp

3

0

3

 

 

 Tổng

81

 

 

 

 

 Học phần tự chọn

 

 

 

 

 

54

319167

2

Du lịch tôn giáo-tín ngưỡng

2

2

0

 

 

55

319050

2

Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam

2

2

0

 

 

56

319034

2

Hệ thống bảo tàng và di tích ở Việt Nam

2

2

0

 

 

57

315231

2

Du lịch làng nghề

2

2

0

 

 

58

315249

2

Du lịch văn hóa

2

2

0

 

 

59

319064

2

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

2

2

0

 

 

60

319088

2

Phong tục tập quán và Lễ hội Việt Nam

2

2

0

 

 

61

319052

2

Quan hệ đối kinh tế ngoại Việt Nam

2

2

0

 

 

62

320136

2

Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2

2

0

 

 

63

319055

2

Du lịch biển đảo Việt Nam

2

2

0

 

 

64

319056

2

Tổ chức và quản lý sự kiện du lịch

2

2

0

 

 

65

319017

7

Khóa luận tốt nghiệp

7

0

7

 

 

 Tổng

33

 

 

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI

114

 

 

 

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA

135

 

 

 

 

Tổng số tín chỉ bắt buộc

110

 

 

 

 

Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu (chọn 25/33 tín chỉ)

25

 

 

 

 

Ghi chú:

- Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra

Điều kiện tốt nghiệp:

- Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc                 

- Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu   

       TRƯỞNG KHOA                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Tin khác

Chủ nhật, 12/04/2015 rss.pngVideos

  • GIS-IDEAS 2014
    04:20

    GIS-IDEAS 2014

  • 10 sự kiện nổi bật năm 2014
    06:44

    10 sự kiện nổi bật năm 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen