Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống
slideshow

12/08/2016 | 1:24

Một số địa chỉ tuyển dụng về trắc địa và bản đồ

http://m.timviecnhanh.com/tuyen-trac-dia-do-dac-ban-do-quan-ly-dat-dai-co-so-du-lieu-3206618.html
http://m.timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-thu-thap-du-lieu-ban-do-ho-chi-minh-3346496.html
http://www.jobstreet.vn/vi/job/347699/sources/1/origin/vn?utm_campaign=joravn&utm_medium=cpc&utm_source=joravn
https://vn.jora.com/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Tuy%E1%BB%83n-Nh%C3%A2n-Vi%C3%AAn-Tr%E1%BA%AFc-%C4%90%E1%BB%8Ba-B%E1%BA%A3n-%C4%90%E1%BB%93
http://www.vietnamplus.vn/raovat/viec-lam/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-k%E1%BB%B9-s%C6%B0-tr%E1%BA%AFc-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%93.html
http://www.vietnamworks.com/ky-su-trac-dac-9-678078-jd
https://m.vieclam24h.vn/nganh-nghe-khac/ky-su-trac-dia-c44p1id1912506.html
http://vn.indeed.com/m/viewjob?jk=4bfdb51cddf2077a&from=serp
http://vn.indeed.com/m/jobs?q=K%E1%BB%B9+S%C6%B0+Tr%E1%BA%AFc+%C4%90%E1%BA%A1c

Công việc về biên tập dữ liệu bản đồ.
https://m.vieclam24h.vn/thiet-ke-my-thuat/chuyen-vien-bien-tap-du-lieu-ban-do-c32p1id2163677.html
Một số việc làm trắc địa, bản đồ ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Kon Tum

Đà Nẵng
http://vldanang.vieclamvietnam.gov.vn/thongtintuyendung.aspx?tuyendungId=7426183a-5089-48e5-8a04-cd0486cb6fae&utm_campaign=joravn&utm_medium=organic&utm_source=joravn
http://www.jobstreet.vn/vi/job/352078/sources/1/origin/vn?utm_campaign=joravn&utm_medium=cpc&utm_source=joravn
https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/can-bo-trac-dac/891468?utm_campaign=joravn&utm_medium=organic&utm_source=joravn

Quảng Nam
https://m.vieclam24h.vn/xay-dang/ky-su-trac-dac-c41p1id2179662.html?utm_campaign=joravn&utm_medium=organic&utm_source=joravn

Kon Tum
https://vn.jora.com/vi%E1%BB%87c/K%E1%BB%B9-S%C6%B0-Tr%E1%BA%AFc-%C4%90%E1%BB%8Ba-04645e872c70fe753536572dd7c89dae?from_url=https%3A%2F%2Fvn.jora.com%2Fvi%25E1%25BB%2587c-l%25C3%25A0m-Vi%25E1%25BB%2587c-L%25C3%25A0m-Ng%25C3%25A0nh-%25C4%2590%25E1%25BB%258Ba-Ch%25C3%25ADnh-%26-Tr%25E1%25BA%25AFc-%25C4%2590%25E1%25BB%258Ba&sl=&sp=serp&sponsored=false&sq=Vi%E1%BB%87c+L%C3%A0m+Ng%C3%A0nh+%C4%90%E1%BB%8Ba+Ch%C3%ADnh+%26+Tr%E1%BA%AFc+%C4%90%E1%BB%8Ba&sr=3&tk=Hn7Re21pagaMayx-X-h2

Tin khác

Chủ nhật, 12/04/2015 rss.png
Videos

 •    Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm
  1:09

  Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm

 • GIS-IDEAS 2014
  04:20

  GIS-IDEAS 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen